Lunes, Setyembre 26, 2011

ang aking tula

D - Di ko alam kung ako nga ay mabuti
O - O kaya'y isang tao na walang puri
N - Na gusto lamang ay para sa sarili

K - Kay ganda lagi ng aking pamumuhay
I - Ipinagkakaloob ang gustong bagay
N - Na siyang dahilan ng aking tagumpay
G - Ganon din sa aking buhay na makulay

C - Cool daw ako dahil sa mapalabiro
H - Hindi nila alam sa kabila nito
R - Rumaragasang problema'y nakatago
I - Inisip ko pano malulutas ito
S - Subalit laging inuuna ang bisyo
T - Tiyak ako'y mahihirapan sa dulo
I - Inuuna ko kasi lagi ang luho
A - At di nilutas, problemang sakit sa ulo
N - Na magiging bunga ay katapusan ko.

2 komento: